Chris Schaapman | directeur-bestuurder bij Woningcorporatie Elan Wonen


‘Met deze tijdelijke woningen kunnen we snel de druk op de wachtlijst verlichten’

In het werkgebied van Woningcorporatie Elan Wonen trekken steeds meer mensen naar de stad. Die zoeken passende huisvesting, net als de statushouders. Dat leidt tot een prangende vraag naar betaalbare huurwoningen. Directeur-bestuurder Chris Schaapman: ‘De tijdelijke woningen van De Groot Vroomshoop bieden de oplossing. Ze zijn kwalitatief goed én kunnen snel worden gerealiseerd.’
Chris Schaapman: ‘Onze vastgoedportefeuille omvat 7.000 woningen en 1.000 andere eenheden in Haarlem, Heemstede en Velsen. Ons woningbezit sluit niet aan op de toenemende vraag naar sociale huurwoningen. Daarom hebben we het plan opgevat om in december op het Delftplein in Haarlem de palen te gaan heien waarop 160 tijdelijke woningen komen te staan. Deze woningen zijn onderverdeeld in 80 eenpersoons studio’s en 80 twee- of drie-persoonswoningen, waarbij we 80 eenheden hebben gereserveerd voor statushouders en 80 eenheden voor mensen die op de wachtlijst staan. Hiermee is de wachtlijst niet in één keer opgelost, maar het zorgt wel voor verlichting.’

Snelle realisatie

‘Het grote voordeel van tijdelijke woningen in vergelijking met permanente woningen, is dat ze in een vrij korte tijd kunnen worden gebouwd. Bovendien betaal je voor een nieuwbouwwoning een veel hogere prijs. Nou zijn er meerdere partijen die ons hadden kunnen helpen, maar De Groot Vroomshoop was de enige die tijdelijke woningen voorhanden had die weliswaar al eens waren gebruikt, maar nog in goede staat zijn. Hierdoor kunnen we niet alleen op korte termijn over 160 tijdelijke woningen beschikken, maar is dit project voor ons ook betaalbaar geworden.’

Kwalitatief goede woningen

‘Hoewel we vanzelfsprekend op zoek waren naar een betaalbare oplossing, staat Elan Wonen bekend om de goede kwaliteit. We willen kwalitatief goede woningen verhuren en de tijdelijke woningen van De Groot Vroomshoop passen binnen deze ambitie. De hoogwaardige uitstraling aan de buitenkant maakt ze woonwijkproof. Ze voldoen aan alle bouweisen. En ook van binnen zijn de woningen prima in orde. De units zijn niet heel groot of heel luxe, maar kwalitatief wel goed en dat was precies wat wij wilden. Bovendien hebben we samen overlegd over de optimale indeling van bijvoorbeeld het keukenblok en de natte cel. Het is goed om te zien dat onze inbreng daadwerkelijk wordt meegenomen tijdens de bouw van de tijdelijke woningen.’

Goede business case

‘Ik ben blij met de open manier waarop we samen met De Groot Vroomshoop de business case hebben opgesteld. Er is kritisch gekeken naar de kosten, waarbij er echt scherp op de wind werd gevaren. We hebben onze wensen en eisen voor wat betreft de uitvoering van de woningen kunnen inbrengen. En er zijn optimalisatieslagen gemaakt. Hierdoor weten we dat wij meer mensen snel en goed kunnen huisvesten.’